Η’ Διαγωνισμός 2018

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ  KAI  ΑΛΜΥΡΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ  Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

«ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Ο  ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΨΑΛΤΙΚΗΣ   ΤΕΧΝΗΣ

O Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Ι.Μ. Δημητριάδος «Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης»,

σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού

προκηρύσσει, τον Η΄ Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκκλησιαστικής  Ψαλτικής Τέχνης.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο:

α) Την προβολή της γνήσιας Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Ψαλτικής Παράδοσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

β) Την ενίσχυση του φρονήματος των νέων Ιεροψαλτών και σπουδαστών της ψαλτικής τέχνης.

γ) Την προσφορά κινήτρων για περαιτέρω μελέτη και βελτίωσή τους.

δ) Τη γνωριμία και την ανάπτυξη δεσμών αγάπης και ευγενούς άμιλλας μεταξύ των διαγωνιζομένων.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται

α) Σε εμπειρικούς Ιεροψάλτες.

β) Σε μαθητές και σπουδαστές της Βυζαντινής Μουσικής (ανεξαρτήτως μουσικού επιπέδου, ηλικίας και φύλου) από όλες ανεξαιρέτως της Σχολές Βυζαντινής Μουσικής και τα αντίστοιχα Τμήματα των Ωδείων της Μητροπόλεώς μας και όχι μόνον.

γ) Σε μαθητές των Μουσικών Σχολείων.

Ο Η΄ Πανελλήνιος Διαγωνισμός, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας στα Μελισσιάτικα Βόλου.

Όροι συμμετοχής και αξιολόγησης στον Διαγωνισμό

Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να υποβάλουν ηλεκτρονικά συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο αίτησης συμμετοχής έως την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 στην διεύθυνση: siv.koukouzelis@gmail.com

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να ερμηνεύσουν έναν κοινό ύμνο, τον υποχρεωτικό ανά επίπεδο, και έναν ακόμη του επιπέδου της κατηγορίας, στην οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή. Δεν επιτρέπεται να παραβούν αυτόν τον όρο, ούτε για ευκολότερου ούτε για δυσκολότερου επιπέδου ύμνο. Αυτό έχει σημασία για την δίκαιη βαθμολόγησή τους. Διαφορετικά, η συμμετοχή τους ακυρώνεται.

– Οι διαγωνιζόμενοι θα ερμηνεύσουν μόνο το μέλος των ύμνων και όχι την «παραλλαγή».

–  Δεν επιτρέπεται η συνοδεία Ισοκρατήματος.

–  Εκτός των διαγωνιζομένων της κατηγορίας, «Εμπειρικοί Ιεροψάλτες», όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να υποβάλουν στην Κριτική Επιτροπή καθαρά φωτοαντίγραφα των έργων που οι ίδιοι έχουν επιλέξει.

– Τα επιλεχθέντα από τους υποψηφίους έργα πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από τις εξής κλασσικές μουσικές εκδόσεις: Αναστασιματάριο και Ειρμολόγιο Πέτρου Πελοποννησίου ή Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Δοξαστάριον Πέτρου Πελοποννησίου ή Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου ή Ιακώβου Πρωτοψάλτου ή Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Μουσική Κυψέλη Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Μουσική Συλλογή Γεωργίου Πρωγάκη,  Ταμείον Ανθολογίας Θεοδώρου Φωκαέως, Μεγ. Εβδομάδα-Πεντηκοστάριον Γεωρ. Ραιδεστηνού, Αι δύο (νέαι) Μέλισσαι Αγαθ. Κυριαζίδη.

Δεν θα γίνουν δεκτοί διαγωνιζόμενοι που θα παραβούν τον όρο αυτό.

– Η ρυθμική αγωγή, η έκφραση (ποιοτικές αναλύσεις), η τονικότητα που επιλέγεται κλπ., είναι προσωπικά στοιχεία, τα οποία μπορεί ο κάθε διαγωνιζόμενος να επιλέξει και να ακολουθήσει ελεύθερα. Η Κριτική Επιτροπή, όμως, θα λάβει υπ όψιν και θα κρίνει την συνέπεια των διαγωνιζομένων στις επιλογές αυτές, π.χ. το αν ο ρυθμός εκτέλεσης είναι αργός η γοργός, δεν θα αποτελέσει στοιχείο κρίσης και βαθμολόγησης, αν όμως, ο εξεταζόμενος δεν είναι συνεπής στον ρυθμό που επέλεξε (είναι άρρυθμος η ασταθής), αυτό θα αποτελέσει στοιχείο βαθμολόγησης. Το ίδιο θα ισχύσει και με την έκφραση (ποιοτικές αναλύσεις). Αν πάλι κάποιος επιλέξει υψηλή τονικότητα, θα βαθμολογηθεί αρνητικά αν δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτής της τονικότητας.

– Η επιλογή της τονικότητας και το «κούρδισμα» στον ήχο κατά την στιγμή του διαγωνισμού θα πρέπει να γίνει από τον διαγωνιζόμενο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει από τον συνοδό διδάσκαλο η άλλο πρόσωπο.

– Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι όλοι παρόντες σε όλες τις ακροαματικές διαδικασίες, όλων των βαθμίδων και όλων των κατηγοριών, να χειροκροτήσουν και να εμψυχώσουν τους συναγωνιζόμενους και να τους ενισχύσουν αδελφικά στην προσπάθειά τους. Τυχόν απουσία από το ακροατήριο χωρίς σχετική ενημέρωση της Οργανωτικής Επιτροπής, καθυστερημένη προσέλευση η ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού (άσκοπες μετακινήσεις στην αίθουσα, φωνασκίες και θόρυβος) θα αποτελέσουν αιτία αποκλεισμού του διαγωνιζομένου που υποπίπτει σε τέτοια συμπεριφορά.

– Η διαδικασία είναι ανοιχτή στο κοινό.

– Η Κριτική Επιτροπή είναι πενταμελής, εγνωσμένου κύρους και ορίζεται από τους διοργανωτές του διαγωνισμού.

– Η Κριτική Επιτροπή θα βαθμολογεί τον κάθε διαγωνιζόμενο βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, σε κλίμακα από 5 – 10. Οι νικητές θα αναδειχθούν με βάση το άθροισμα των βαθμολογιών όλων των κριτών.

– Η Κριτική Επιτροπή θα βαθμολογήσει ξεχωριστά και επί ειδικού εντύπου το καθένα από τα παρακάτω στοιχεία της παρουσίασης των διαγωνιζομένων:

       1. Τονική σταθερότητα – Διαστηματική ακρίβεια 5-10 βαθμοί

       2. Χρονική – Ρυθμική σταθερότητα 5 -10 βαθμοί

       3. Πιστότητα στο μουσικό κείμενο – Έκφραση 5-10 βαθμοί

       4. Αναπνευστική και φωνητική τεχνική – Άρθρωση 5-10 βαθμοί

       5. Βαθμός δυσκολίας του επιλεγμένου ύμνου (μόνο για τον ύμνο της ελεύθερης προσωπικής επιλογής των διαγωνιζομένων) 5-10 βαθμοί, ο οποίος θα γνωστοποιηθεί στους διαγωνιζομένους μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αιτήσεων με προσωπικό e-mail.

– Ο διαγωνιζόμενος έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει από κάθε κριτή 20-40 βαθμούς για κάθε ύμνο (σύνολο 40-80 βαθμοί) και 5-10 βαθμούς για τον βαθμό δυσκολίας του επιλεγμένου ύμνου, δηλαδή σύνολο από 45-90 βαθμούς από κάθε κριτή.

– Το άθροισμα των βαθμολογιών όλων των κριτών για κάθε διαγωνιζόμενο θα αποτελέσει τον τελικό βαθμό αυτού.

– Οι νικητές θα λάβουν ανά κατηγορία Α, Β, Γ Βραβείο, Α, Β, Γ Έπαινο, , Α, Β, Γ Διάκριση, ανάλογα με τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσουν.

– Οι βαθμολογίες και η τελική κατάταξη των διαγωνιζομένων θα παραμείνουν μυστικές και θα ανακοινωθούν στο τέλος του διαγωνισμού, κατά την Τελετή Βράβευσης των διαγωνισθέντων από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιο.

– Όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, θα συμμετέχουν σε μία χορωδία, η οποία θα ερμηνεύσει τους υποχρεωτικούς ύμνος του διαγωνισμού. Ο στόχος είναι η συνύπαρξη των διαγωνιζομένων σε ένα χορό ψαλτών και η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος.

– Οι διαγωνιζόμενοι και τα μέλη των Κριτικών Επιτροπών με τη δήλωση συμμετοχής τους αποδέχονται το ενδεχόμενο ηχογράφησης ή βιντεοσκόπησης της διαδικασίας και παραχωρούν το δικαίωμα δημοσίευσης μέρους ή όλου του σχετικού υλικού μέσω ραδιοφώνου, τηλεοράσεως, κυκλοφορίας σε δίσκο κλπ.

– Οι διαγωνιζόμενοι και τα μέλη των Κριτικών Επιτροπών με τη συμμετοχή τους αποδέχονται και όλους τους ανωτέρω όρους συμμετοχής.

Επίπεδα διαγωνιζομένων

Α. ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Εμπειρικοί Ιεροψάλτες ή αρχάριοι μαθητές, μη γνώστες σημειογραφίας (χωρίς παρτιτούρα).

Υποχρεωτικός ύμνος:

α) Αναστάσιμον Απολυτίκιον «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια», ήχος Γ΄ ή

β) Κοντάκιον  «Τῇ ὑπερμάχῳ», ήχος πλ. Δ΄.

Κατεβάσετε τον υποχρεωτικό ύμνο Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ 2018

Β. ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Σύντομο ειρμολογικό, σύντομο στιχηραρικό και σύντομο παπαδικό μέλος (Σύντομο Αναστασιματάριο, σύντομο Ειρμολόγιο, σύντομες Δοξολογίες, Στιχολογίες, Πολυέλεοι κ.λ.π..).

Υποχρεωτικός ύμνος:

α) Θεοτοκίον αποστίχων «Νεύσον παρακλήσεσι» ήχος Δ΄,    ή

β) Θεοτοκίον αποστίχων «Ὢ θαύματος καινοῦ» σύντομον, ήχος Β΄, ή

γ) Δογματικόν Θεοτοκίον «Μήτηρ εγνώσθης» σύντομον, ήχος Βαρύς.

     (προαιρετικά Δόξα Πατρί.. ή απήχημα ή στίχος)

Κατεβάσετε τον υποχρεωτικό  ύμνο Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ 2018

Γ. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Αργό ειρμολογικό, αργοσύντομο στιχηραρικό και παπαδικό μέλος (Αργοσύντομο Αναστασιματάριο, Ειρμολόγιο και Δοξαστάριο, δηλαδή αργοσύντομα Στιχηρά και Δοξαστικά, αργές Καταβασίες και Δοξολογίες, Ασματικά συντόμων Δοξολογιών, αργοσύντομοι Πολυέλεοι, Ανοιξαντάρια και Μακάριος ανήρ, αργοί Αναβαθμοί, κ.λ.π.).

Υποχρεωτικός ύμνος:

α) Προσόμοιον «Ὦ τοῦ παραδόξου» αργοσύντομον, ήχος Α΄, ή

β) Στιχηρόν εσπερινού «Σε Κύριε τον όντα» αργοσύντομον, ήχος πλ.Β΄, ή

γ) Εωθινόν Ζ΄ «Ιδού σκοτία», ήχος Βαρύς.

(προαιρετικά απήχημα ή στίχος)

Κατεβάσετε τον υποχρεωτικό  ύμνο Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ 2018 

Δ. ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Καλοφωνικό ειρμολογικό, αργό (παλαιό) στιχηραρικό και αργό παπαδικό μέλος (Αργό Αναστασιματάριο, Καλοφωνικό Ειρμολόγιο και Αργό Δοξαστάριο Ιακώβου Πρωτοψάλτου, δηλαδή, αργά Στιχηρά και Δοξαστικά, Καλοφωνικοί Ειρμοί, Κρατήματα, Μαθήματα, Δοξαστικά Πολυελέων, αργά Ανοιξαντάρια και Μακάριος ανήρ, αργά Κεκραγάρια και Πασαπνοάρια, Δύναμις, Χερουβικά, Κοινωνικά κ.λ.π.).

Υποχρεωτικός ύμνος:

α) «Χαίρε Κεχαριτωμένη», β΄ πόδας, Πέτρου Μπερεκέτου, ήχος Β΄ διατονικός (μέσος του Τετάρτου-Λέγετος), ή

β) Ιδιόμελον «Δεύτε εκκαθάρωμεν», Ιακώβου Πρωτοψάλτου, ήχος πλ.Δ΄, ή

γ) Χερουβικόν της εβδομάδος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, ήχος πλ.Β΄

Κατεβάσετε τον υποχρεωτικό  ύμνο Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ 2018

Κατηγορίες διαγωνιζομένων

Οι κατηγορίες των διαγωνιζομένων είναι πολλές, ακριβώς για να επιτευχθεί δίκαιη αξιολόγηση, ανάλογα με το φύλο, και την ηλικία των διαγωνιζομένων. Οι κατηγορίες είναι οι εξής:

1. Αγόρια Δημοτικού έως Λυκείου προ της μεταφώνησης.

2. Αγόρια Δημοτικού έως Λυκείου μετά τη μεταφώνηση.

3. Κορίτσια Δημοτικού έως Λυκείου.

4. Άνδρες άνω των 18 ετών.

5. Γυναίκες άνω των 18 ετών.

6. Άνδρες άνω των 30 ετών.

7. Γυναίκες άνω των 30 ετών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όλες οι ανωτέρω κατηγορίες μπορούν να διαγωνισθούν και σε μικρές ομάδες τριών το ανώτερο ατόμων, με την προϋπόθεση να απαρτίζονται από πρόσωπα της αυτής κατηγορίας, του ιδίου φύλου και του ιδίου επιπέδου.

Στην ανωτέρω περίπτωση οι ομάδες θα διαγωνισθούν και θα βαθμολογηθούν με τους όρους και τα κριτήρια που περιγράφηκαν πιο πάνω, θα βαθμολογηθούν, όμως, με ένα βαθμό (από 5-10) επιπλέον (άρα με σύνολο από 50-100) για την «ομοιογένεια της ομάδας».

Συμπληρώστε την αίτηση ηλεκτρονικά εδώ ή κατεβάσετε το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 2018

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις:

α) στην ιστοσελίδα: www.sivkoukouzelis.gr

β) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: siv.koukouzelis@gmail.com

γ) στην γραμματεία του Συνδέσμου Ιεροψαλτών, τηλέφωνο: 6946 46 22 82