Ηχογράφηση συναυλίας εις μνήμην Μανώλη Χατζημάρκου

01 Κύριος ποιμαίνει με Λέγετος Χατζημάρκου.mp3 02 Δόξα αίνων Β΄Κυρ.των Νηστειών πλ.Β΄ Νικολέρη.mp3 03 Σὺ μου ισχύς Κύριε πλ.Α΄ Χατζημάρκου.mp3 04 Προς τίνα καταφύγω ήχος Α΄.mp3 08 Εννοώ την ημέραν εκείνην πλ. Β΄Στ. Λαμπαδαρίου κατ΄εκτέλεσιν Χατζημάρκου.mp3 11 Αινείτε μετά κρατήματος ήχος Γ΄Χατζημάρκου.mp3