ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Δ΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

Με το πέρας του Δ΄ Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ψαλτικής, ο οποίος ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σάββατο 21/6/2014, κλείνει ο κύκλος των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Βόλου, για την περίοδο 6/2013-6/2014.