Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Βόλος 24 – 05 – 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα

Μέλη του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Ι.Μ. Δημητριάδος

«Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης»

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Συγκαλείται η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, στις 19 Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.30 μ.μ., στο Αρχονταρίκι του Ι.Ν. Αναλήψεως του Χριστού Βόλου, στην οποία καλείστε να συμμετέχετε, με τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2023-2024.

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4. Τοποθετήσεις Μελών επί των πεπραγμένων του Δ.Σ.

5. Έγκριση Διοικ/κού-Οικ/κού Απολογισμού 2023-2024 και Προϋπολογισμού 2024-2025.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα 6.30 μ.μ.

Με Συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ