ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός,

που «δι’ ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν», 

ήλθεν «επί το εκούσιον πάθος, ανελθών εν τω Σταυρώ, κατελθών εν τω Άδη και αναστάς εν δόξη τριήμερος», 

ας μας ευλογήσει για να συνευφρανθούμε μαζί του!

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ – ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Ο Πρόεδρος Δημήτριος Ανδ. Χατζηγεωργίου

και τα μέλη του  ΔΣ του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Ι.Μ. Δημητριάδος

«Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης».