Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση 2022

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς τα
Μέλη του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Ι.Μ. Δημητριάδος
«Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Συγκαλείται η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, στις 8 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.30 μ.μ., στο Αρχονταρίκι του Ι.Ν. Αναλήψεως του Χριστού Βόλου, στην οποία καλείστε να συμμετέχετε, με τα εξής θέματα:

Θ Ε Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ 

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
  2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2021-2022.
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  4. Τοποθετήσεις Μελών επί των πεπραγμένων του Δ.Σ.
  5. Έγκριση Διοικ/κού-Οικ/κού Απολογισμού 2021-2022 και Προϋπολογισμού 2022-2023. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα 6.30 μ.μ. 

Με Συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                Η Γεν. Γραμματέας

 Δημήτριος Ανδ. Χατζηγεωργίου                            Ελένη Ντόβα-Χατζή