ΤΜΗΜΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι.Μ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

Σημαντικές είναι οι πρωτοβουλίες της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι.Μ. Δημητριάδος για το τρέχον σχολικό έτος.

Μία από αυτές είναι η δημιουργία Τμήματος Φωνητικής και Ορθοφωνίας, στο οποίο θα διδάσκονται από ειδικό καθηγητή, αγωγή προφορικού λόγου, ορθοφωνία, φωνητικές τεχνικές (αναπνοή, τοποθέτηση, άρθρωση), προσαρμοσμένα στις ανάγκες ομιλίας, ανάγνωσης, ψαλμωδίας κλπ.

Στο εν λόγω τμήμα θα μπορούν να φοιτούν οι Κληρικοί και οι Ιεροψάλτες, οι σπουδαστές της Σχολής και κάθε ενδιαφερόμενος, ασχέτως αν είναι μαθητής της Σχολής ή όχι, με ελάχιστο κόστος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τις εγγραφές και τα μαθήματα στα τηλέφωνα 24210 93517, 93509 και 6972838348.

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος:

Εγκύκλιος Ι.Μ.Δημητριάδος 763_07-08-2019