Γενική Συνέλευση-Εκλογές 2017

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς τα
Μέλη του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Ι.Μ. Δημητριάδος
«Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης»

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Χριστός Ανέστη.

Συγκαλείται η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, στις 7 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00 μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Ι.Ν. Αναλήψεως του Χριστού Βόλου, στην οποία καλείστε να συμμετάσχετε, με τα εξής θέματα: 

Θ Ε Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής.
  2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2016-2017.
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  4. Τοποθετήσεις Μελών επί των πεπραγμένων του Δ.Σ.
  5. Έγκριση Διοικ/κού-Οικ/κού Απολογισμού και Προϋπολογισμού 2016-2017.
  6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη:

α) Διοικητικού Συμβουλίου
β) Εξελεγκτικής Επιτροπής
γ) Αντιπροσώπων του Συνδέσμου στις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας    Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος (ΟΜ.Σ.Ι.Ε.).

Οι Υποψηφιότητες θα κατατίθενται:
α) στον Πρόεδρο κ. Ευστάθιο Δ. Γραμμένο (τηλ. 6972862948) ή
β) στην Γεν. Γραμματέα κ. Ελένη Ντόβα-Χατζή (τηλ. 6946462282), μέχρι την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι και για την Εξελεγκτική Επιτροπή και το αντίστροφο.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα 6.00 μ.μ.

Για το Δ.Σ.

        Ο Πρόεδρος                                   Η Γεν. Γραμματέας

Ευστάθιος Δ. Γραμμένος                     Ελένη Ντόβα-Χατζή