ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!!

“Ἀναστάσεως ἡμέρα,


καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα.


Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς·


Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν·


Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος”.

Το Άγιο Φως της Αναστάσεως του Θεανθρώπου, ας φωτίζει τις καρδιές μας και ας γίνει φάρος ελπίδας.

Το μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου ας αποτελέσει φωτεινό οδηγό για τις ζωή όλων μας.

Ο Πρόεδρος κ. Ευστάθιος Δ. Γραμμένος

και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Ι.Μ.Δημητριάδος “Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης”,

εύχονται από καρδιάς Υγεία, Αγάπη και Οικογενειακή Ευτυχία.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!!

vasilia