Και είπεν ο Θεός: “συναχθήτω το ύδωρ…” Ύμνοι και παραδοσιακά τραγούδια για την θάλασσα

Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· “συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν, καὶ ὀφθήτω ἡ ξηρά. Kαὶ ἐγένετο οὕτως. Kαὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, καὶ ὤφθη ἡ ξηρά. Kαὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσε θαλάσσας. Kαὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλόν”.

Τετάρτη 3/6/2015, Ναυτική Εβδομάδα στην παραλία του Βόλου.

Η χορωδία του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Βόλου “Ιωάννης ο Κουκουζέλης”, συμμετέχοντας στην Ναυτική Εβδομάδα που διοργάνωσε η “Μαγνήτων Κυβωτός” της Ι.Μ. Δημητριάδος και Αλμυρού, παρουσίασε πρόγραμμα με Βυζαντινούς Ύμνους  και Παραδοσιακά Τραγούδια, με θέμα την θάλασσα.

Στο παραδοσιακό τραγούδι συμμετείχε η Λαϊκή και Παραδοσιακή ορχήστρα του Ωδείου “Ρυθμός” Βόλου.

Υπεύθυνος της συναυλίας, ο χοράρχης κ. Δημήτριος Ανδ. Χατζηγεωργίου, πρωτοψάλτης του Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένη Βόλου.

Παρακολουθείστε από το κανάλι μας το πρόγραμμα της συναυλίας και στην  ιστοσελίδα της Μητροπόλεως, εδώ