Α’ Κύκλος Μουσικολογικών Διαλέξεων

Οι διαλέξεις αυτές αφορούν γενικότερα στην Ελληνική Μουσική, και ειδικότερα στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Εκκλησιαστική Ψαλτική Τέχνη.
Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε Ιεροψάλτες, κληρικούς, μουσικούς, καθηγητές μουσικής, μαθητές Ωδείων – Σχολών Μουσικής – Μουσικών Σχολείων και κάθε φιλόμουσο, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και επιμορφωθούν πάνω σε σοβαρά και, εν πολλοίς άγνωστα, μουσικολογικά θέματα,
αλλά και να συζητήσουν επ’ αυτών μέσω ενός γόνιμου διαλόγου που πάντοτε θα επακολουθεί των εισηγήσεων.
http://analogion.com/forum/showthread.php?t=16028