Α’ Διοικητικό Συμβούλιο 1975

Α΄ Έκτακτο  Διοικητικό Συμβούλιο με σκοπό την κατάρτιση το Καταστατικού

Πρόεδρος Μανώλης Χατζημάρκος

Γ.Γραμματέας Κυριαζής(Ζάχος) Νικολέρης

Ταμίας Δημήτριος Τζήμας

Μέλη Κυριάκος Αργυρόπουλος

Δημήτριος Μπαλλούς

Αντώνιος Τριανταφύλλου