Διετίας 2015-2017

Πρόεδρος: Ευστάθιος Γραμμένος
                       Θεολόγος, Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, Λαμπαδάριος του Μητροπολιτικού Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Βόλου
Α΄Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Πρασσάς
                        Συντ/χος Δάσκαλος, Δ/χος Βυζαντινής Μουσικής, Πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αλμυρού
Β΄Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Φιλιππίδης
                        Συμβολαιογράφος, Δ/χος Βυζαντινής Μουσικής, Ιεροψάλτης
Γεν. Γραμματέας: Ελένη Ντόβα-Χατζή
                        Συντ/χος Επιχειρηματίας, Π/χος Ανώτερων Θεωρητικών Ευρωπαϊκής Μουσικής, Δ/χος Βυζαντινής Μουσικής
Ταμίας: Αλκιβιάδης Μιχάλης
                       Κτηματίας, Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής,  Πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αγριάς Βόλου
Υπεύθ. Δημοσίων Σχέσεων: Γεώργιος Σιώκος
                        Πολ. Μηχανικός-Τοπογράφος, Δ/χος Βυζαντινής Μουσικής, Πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Πορταριάς Πηλίου
Ειδ. Γραμματέας – Κοσμήτωρ: Λάμπρος Βλάχος
                        Συντ/χος Δάσκαλος,  Ιεροψάλτης