Μ. Εβδομάδα

“Η ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ”, σε δύο τόμους. ….

Καθηγητού Βυζ. Μουσικής και Πρωτοψάλτου του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΧΩΡΗ

“Περιέχονται άπαντα τα μουσικά μέλη τής Μεγάλης Εβδομάδος από τής Κυριακής των Βαΐων το βράδυ, έως και τής πρώτης Αναστάσεως – Μεγάλο Σάββατο το πρωί ). Αναγράφονται σημειολογικά και ιστορικά με την Πατριαρχική τάξη όλα τα αναγνώσματα ( αιτήσεις – εκφωνήσεις Ιερέων – Διακόνων, Εξάψαλμος -Προοιμιακός – Κοντάκια – Οίκοι – Αναγνώσματα – Προφητείες -Απόστολοι – Ευαγγέλια – Ειρηνικά – Πληρωτικά – Ευχές και Απολύσεις ) έτσι, ώστε οι συντελεστές των ακολουθιών ( Αναγνώστες, Διάκονοι, Ιερείς, Αρχιερείς και Χοροί ) , να έχουν προ οφθαλμών ολόκληρη την τυπική διάταξη. Αφήσαμε μέλημα γι’ αυτούς μόνον το ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ της ημέρας από το Μηναίο”…(απόσπασμα από την Εισαγωγή του βιβλίου).

Για πληροφορίες:
Ιωάννης Σχώρης
τηλ.2421055463, κιν.6976514764

       Α΄ ΤΟΜΟΣ                                                                                    Β΄ ΤΟΜΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΩΡΗΣ 002 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΩΡΗΣ 004  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΩΡΗΣ 003 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΩΡΗΣ 005