Τριώδιο

Παρασκευή Δ΄ νηστειών – Όρθρος Προεορτίων Ευαγγελισμού 2017

Δ΄ Κατανυκτικός εσπερινός ήχος πλ.Β΄ 19-03-2017

Όρθρος Κυριακής Σταυροπροσκυνήσεως ήχος πλ.Β΄

Εσπερινός Κυριακής Σταυροπροσκυνήσεως ήχος πλ.Β΄

Τετάρτη Δ΄ Προηγιασμένης 22-03-2017

Παρασκευή Γ΄ Προηγιασμένης ήχος πλ.Α΄ 17-03-2017

Τετάρτη Γ΄ Προηγιασμένης 15-03-2017

Παρασκευή Β΄ Προηγιασμένης ήχος Δ΄ 10-03-2017

Τετάρτη Β΄ Προηγιασμένης 08-03-2017

Τετάρτη Α΄ Προηγιασμένης 01-03-2017

Τετάρτη Δ΄ Προηγιασμένης 06-04-2016

Τετάρτη Γ΄ Προηγιασμένης 2016

Εσπερινός Αποδόσεως Ευαγγελισμού της Θεοτόκου -μετά χαιρετισμών 2016

Τετάρτη Β΄ Προηγιασμένης 23-03-2016

Τετάρτη Α΄ Προηγιασμένης 2016

Ιδιόμελα των αίνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου

Τετάρτη ΣΤ΄Προηγιασμένης (προ των Βαΐων) 2015

Τετάρτη Ε΄ Προηγιασμένης

Τετάρτη Δ΄Προηγιασμένης 2015 

Τετάρτη Γ΄ Προηγιασμένης 2015

Τετάρτη Β΄ Προηγιασμένης 2015

Τετάρτη Α΄ Προηγιασμένης 2015

Κατανυκτικός Εσπερινός Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως 2014

Νυν αι δυνάμεις Θ. Φωκαέως ήχος Α΄ εκ του Κε

Τετάρτη Δ΄ Προηγιασμένης 2014

Τετάρτη Γ΄ Προηγιασμένης 2014

Τετάρτη Β΄ Προηγιασμένης 2014